me - Ole Jauch

(DK)

Livet er ikke nødvendigvist perfekt, men består ofte af en lang række særegne skæve finesser, som alt I alt kan give et perfekt udtryk.

Med det for øje, ønsker jeg at skildre det perfekte i det uperfekte.

Uden følelser er livet og oplevelsen ikke levende.

Jeg tager derfor kun billeder af det, jeg ser, hvis jeg samtidig har en følelsesmæssig oplevelse. På samme måde ønsker jeg at beskueren modtager mine billeder i en følelsesmæssig ånd. Livet handler også om møder og møder opstår konstant i livet.

Møder er møder mellem mennesker, elementer, strukturer og på et endnu højere plan møder mellem eksistenser på mentale og metafysiske plan.

Titlen “Møder” favner i sin enkelthed alle mine fotografier og derfor har jeg defineret det som en overordnet titel for alle mine fotografiske projekter – et livsprojekt.

Møder er små og fine og møder er voldsomme og kraftige.

I Møder møder jeg livet og igennem Møder lever jeg livet


(ENG)

Life is not necessary perfect, but consist of a large number of peculiar leaning subtleties together creating the perfect impression.

With this I’m looking for the perfect in the imperfect.

Without feelings life and experience is not alive.

I’m only capturing pictures if I have a emotional experience myself. That’s the same way I want the viewer to perceive my pictures.

Life is about meetings and meetings happen constantly in life.

Meetings are meetings between people, elements, and structures and in a higher context meeting between existences on a mental and metaphysical level.

The title “Møder” / “Meetings” embrace in its simplicity all my photographic why I have defined this as the overall life title for all my projects.

Meetings are small and fine and meetings are violent and powerful.

In Meetings I met life and through Meetings I live my life.


Please feel free to leave a comment of contact me for a personal project or if you want to acquire some of my photos.


Powered by SmugMug Owner Log In