past meet present - part I - Ole Jauch

Past meet Present - Part I

(DK)

Udstillingen er opbygget omkring en rækker bunkere, der ligger på Vestkysten ved Vigsø strand i Nordjylland.

Disse bunkere blev bygget i 1942 som en del af Nordkystlinien, der var en del af Tyskernes forsvarsværk, hvor Norge og Danmark indgik.

Siden da har de ligget på stranden og været genstand for forskellige happenings, graffiti, had og fascination.

Udstillingen og projektet ”Past meet Present - Part I"” er ikke et dokumentarisk projekt om Nordkystlinien eller de personer, der var involveret i bygningen af disse bunkers eller de soldater der arbejdede i bunkerne under 2. Verdenskrig. Udstillingen er et kunstprojekt og en del af Ole’s fotokunstneriske livsprojekt, som han kalder ”Meetings”.

Fotografierne er lavet gennem en række besøg i 2017 og 2018, hvor vind-og vejrforholdene hver gang har været meget forskellige. Ole har flere gange fundet sig selv i ”kamp” med naturen, når han i strid kuling med vand og sand sprøjtende omkring sig, stædigt har arbejdet med sit storformatkamera. Naturens kræfter har således fået en væsentlig afgørende betydning for billedernes udtryk. Dermed indikerer Ole også at projektet reelt aldrig kan afsluttes, da naturen fortløbende vil skabe nye udtryk i den fotografiske proces. 

Titlen på udstillingen ”Past meet Present - Part I” er tvetydig og henviser til fortiden i kraft af at de historiske bunkere mødes af den nutidige Ole og hans kunstneriske vinkel. Ole vælger at skildre og lave billederne efter en ældre teknik og udstyr. Ældre original fototeknik visualiserer således historien, hvilket også ligger indlejret i titlen på projektet. 

”Jeg har ønsket at opbygge mine billeder i dyb respekt for disse frygtindgydende majestætiske kolosser, der på trods af vind og vejr stadig ligger her i vandet og troner. På en og samme tid voldsomme og larmende men også helt stille og tavse – som om de ønsker at gemme på al historien og langsomt men sikkert forsvinder ud i havet. Væk for evigt”.


(ENG)

The exhibition is created around a number of bunkers, located at the West coast, a pace called Vigsø, on the very Northern part of Jutland.

The Germans built these bunkers in 1942 as part of the Northern defence line, which was part of Germanys line of defence including Denmark and Norway.

Since they have been lying at the beach and have been subject for a number of events, hate and happenings.

The exhibition and the project “Past meet Present - Part I” is not a documentary project about the Northern defence line or persons involved in building and constructing these bunkers, nor the soldiers who worked in the bunkers during WW2. The exhibition is an art project and part of Ole’s photo artistic life project called “Meetings”.

The photos are made through a number of visits I 2017 and 2018 were weather conditions was very different every time visiting the place. Ole often found himself battling nature when he in very harsh weather conditions with wind, sand and water around him, continuously kept working with his large format camera. By that forces of the nature became a significant part of the final look of the pictures. By this Ole also indicate that the project can never end, as nature continuously keep changing and will create new expression in the photographic process. 

The titel “Past meet Present - Part I” is ambiguous and refer to the past materialised by the bunkers meeting present Ole and his artistic angle. Ole has chosen to create the pictures using an old photo technique including old vintage equipment. Old photo techniques visualised history, which is naturally part of the title of the project.

“I have wanted to create my pictures with the deepest respect to these terrifying, majestic behemoths, which despite wind and weather still remain lying here in the water and thrones. At the same time violent and noisy but also completely quite and silent – as if they want to save all the history and slowly but certainly disappear out in the sea. Gone for ever.”

Billeder / Pictures

Powered by SmugMug Log In