Tegner. En sanselig fortolkning af Tegners skulpturer

Tekst fra Tegner udstilling 2019

Livet er ikke nødvendigvist perfekt, men består ofte af en lang række særegne skæve finesser, som tilsammen kan give et perfekt udtryk. Jeg søger at skildrer det perfekte i det uperfekte.

Uden følelser er livet og oplevelsen ikke levende. Mine udtryk opstår, hvor jeg oplever en følelsesmæssig tilknytning til indtrykket. På samme måde ønsker jeg at beskueren modtager mine udtryk i en følelsesmæssig ånd. 

Livet handler om møder…

og møder opstår konstant i livet. Møder er møder mellem mennesker, elementer, strukturer og på et endnu højere plan møder mellem eksistenser på mentale og metafysiske plan. Møder er ikke nødvendigvis perfekte men også gennem det uperfekte møde kan der opstå noget nærmest fuldendt eller magisk. Nogle gange forstår vi mødet instinktivt og andre gange kræver det indsigt og refleksion at komme til en dybere forståelse.

Min overordnede titel eller tema for alle mine kunstneriske projekter er ”Møder”, ”Meetings”.

Herigennem favner jeg alt mit kunstneriske arbejde som et slags livsprojekt. Et møde med livet.  

Møder er små og fine og møder er voldsomme og kraftige. 

I ”Møder” møder jeg livet og igennem ”Møder” lever jeg livet

Dogme:

Livet handler om 

møder

Det groteske menneskeskabte

møder

naturen på en underfundig eller særlig måde

og

noget opstår….

En sanselig fortolkning af Rudolph Tegners arbejder.

På trods af, men stadig under mit overordnede dogme, er udstillingen tænkt som en sanselig fortolkning af Rudolph Tegners arbejder gennem kunstfotografiske værker af udvalgte skulpturer. Jeg har lagt vægt på at opnå en sanselighed i mit udtryk gennem de indtryk, jeg får ved betragtning og indtagelse af Tegners værker og studier af mennesket og kunstneren Rudolph Tegner.

Det groteske i mit dogme betragtes og tolkes som værende både grotesk, voldsomt, højtravende, melodramatisk, unaturligt, underligt og kuriøst og skal læses og fordøjes i den kontekst. 

I Rudolph Tegners samtid blev hans udtryk betragtet som både voldsomt, højtravende, tenderende til unaturligt, underligt og helt sikkert kuriøst. Både i Tegner og i kredsene omkring ham udspillede sig mange dramaer, der i vores tid kan ses som melodramatiske og derfor responderer dette også naturligt med mit dogme omkring temaet ”Meetings”. Tegner var en kompleks person, både som menneske og kunstner og indeholdt store kontraster og kampe, men oplevede alligevel gennem sit liv mange rejser og ikke mindst gennem hans hustru Elna mange forskelligartede, spændende og udviklende møder.

I respekt for Tegners samtid, hans virke og kunst, arbejder jeg med og tager mine kunstfotografier med ældre analogt fotografisk udstyr. Ligeså anvender jeg en ældre teknik som udgangspunkt for det færdige udtryk.

En følelse af skabelse, ømhed og et forfinet udtryk.

Det er mit ønske at afdække et lag i Tegners virke, der i højere grad fokuserer på detaljen og derigennem fremskynder en følelse af skabelse, ømhed og et forfinet udtryk, fremfor en decideret skildring og katalogisering af skulpturerne. Det er netop også derfor at udstillingen holder fokus på få udvalgte skulpturer, som er dem, der i højere grad end andre, har rørt og drevet mig i forhold til mit projekt. Som kunstner tager jeg mig friheden til, at udvælge og skildre i det omfang og den kontekst det giver mening for mig at skabe netop mit udtryk.

Både som menneske og kunstner har jeg gennem mit projekt opnået dyb respekt for et menneske, der i sin samtid har kæmpet for sin kunst, sit udtryk, sine tanker og ideer og ofte blevet mødt med både mistillid og decideret modstand. Men som alligevel og sikkert også i trods, har formået at skabe ikke blot stor kunst men et kunstmuseum. Et aftryk med masser af udtryk, som er både kendt og med tiden også er blevet samlingssted for andre kunstneriske udtryk og udfoldelse såvel som naturmæssige oplevelser og indtryk. 

Dette er for mig blevet et møde med stor og endnu større udfoldelse og inspiration end jeg overhovedet kunne forudse, da jeg påbegyndte mit projekt. Projektet vokser for hver dag jeg arbejder med det, og denne udstilling er nu blevet til første skridt i mit arbejde med og omkring Rudolph Tegner og Tegners Museum.

Tidløshed i det tidløse

Som kunstner arbejder jeg med og er fascineret af det tidløse og i at skabe tidløshed i det tidløse. Kunst er som udgangspunkt tidløst selvom det skabes i en samtid og ofte kan henføres til en tid eller periode. Målet er at skabe tidløshed i tidløs kunst – kunst der lever tidløst og for evigt. Netop skabelsen opleves af mange kunstnere som værende en tidløs boble eller tilstand af tidløshed.

Tegner havde samme oplevelser og disse tilstande påvirkede ham dybt og han udtrykker sig således:

”Det er en Tilstand, hvor Sindet er i evig Bølgegang, snart dybt i Dalen og snart paa Tinderne, men lykkeligst er jeg, naar Arbejdet tager mig, saa alt omkring mig svinder bort, og kun Statuen lever og er til.

Det er som at frigøre sig for lange Aars Kvaler, Lidelser og Savn. Læsse det over i Arbejdet og føle Lindring ved at betro sig til Leret og give det Udtryk i disse krævende Skikkelser. Fortvivlelsens Forsøg paa at sprænge de usynlige Lænker.”

”Mod lyset. Rudolph Tegner (1908)” 

Som kunstner læser og genkender jeg dette - tager det ind som fuldstændig og absolut tidløst og et udtryk for samhørigheden mellem kunst, kunstnere og tiden. Netop det tidløse med nu 111år imellem….

Mit arbejdsbord, en invitation.

Som en del af udstillingen, som et levende og udviklende udtryk, deler jeg et hjørne af mit arbejdsbord og inviterer ind i min kreative proces. Som en del af udstillingen arbejder jeg undervejs med refleksioner og samler indtryk til næste lag af Tegner projektet. Den del af udstillingen vil udvikle sig i takt med mine besøg på Tegners museum og min forhåbning er at jeg ved afslutningen på denne udstilling, har samlet materiale og indtryk til at skabe afsæt for næste del af det Tegner projekt jeg har igangsat med denne udstilling. 

Min teknik

Som fotografisk billedkunstner arbejder jeg primært med det analoge udtryk. Og der hvor det giver mening for mig, kombinerer jeg det analoge med det digitale. Den underlæggende teknik er ikke afgørende for mit udtryk – det er indtrykket.

Jeg vælger at anvende det analoge alene eller i samspil med det digitale, hvor det giver mening for det endelige udtryk – det udtryk jeg ønsker at skabe og vise som kunstner.

Jeg anvender ældre fotografisk teknik i form af storformat kameraer, der udelukkende skaber et analogt negativ. Negativerne fremkalder jeg i mørkekammer. Det færdige print kan jeg vælge også at lave i mørkekammer eller jeg kan vælge den digitale proces, hvor jeg scanner negativet og laver et digitalt print.

Det færdige udtryk, hvad enten der er analogt eller digitalt er skabt ud fra et negativ, ofte med papir som medie. Optaget med lange eksponeringstider, fra minutter til timer - tidløst, fremkaldt i kemi og klargjort til at skabe det færdige udtryk.

Jeg stoler på og overlader meget af det færdige udtryk til processen – gennem min kunstneriske tilgang har jeg lært at stole på processen og i at det færdige udtryk indeholder alt det der skal indeholdes. Jeg har indarbejdet en tidløshed i min proces, der frigør mig fra at skulle overholde specifikke tider og intervaller i mit arbejde. Jeg hverken redigerer eller retoucherer mine billeder, men accepterer 100% indholdet i udtrykket. 

Det som lever i indtrykket, lever i udtrykket.


Tryk her for at komme tilbage til værkerne fra udstillingen.

Using Format