CreativeClass; kreativ fordybelse og udvikling

Et årigt forløb

Underviser Ole Jauch

Weekend (en dag) undervisning + individuelle sessioner

Ansøgningsfrist løbende - åben for 2021 hold

CreativeClass indeholder en række forskellige fokusområder, hvor vi generelt vil gå i dybden omkring det at være kreativ og et kreativt udøvende menneske.


Vi kommer blandt andet til at arbejde med og diskutere følgende emner og områder.

 • Kreativitet.
 • Inspiration og kreativ nysgerrighed.
 • Fordybelse og fastholdelse.
 • At arbejde med kreativitet i projektform.
 • Kreative udtryk og formuleringer.
 • Dit personlige udtryk.
 • Andre kunstnere og kreative personer.
 • Kigge, kommentere og diskuterer kunst og fotobøger.

Undervejs i forløbet kan du vælge at arbejde med et eller flere projekter. Du vælger selv om du vil arbejde mod en fastlagt deadline eller om dit projekt er af mere undersøgende karakter. Det er ikke afgørende for forløbet, at kunne præsterer og aflevere et færdigt projekt ved slut af forløbet.

Forløbet er delvist fastlagt men jeg tager undervejs hensyn til dig og dit fokus, således du kan fokusere på din kreativitet og evt. projekt igennem forløbet. De individuelle sessioner er alene forbeholdt dig og dit fokus, hvor de fælles sessioner vil indeholde emner og oplæg til samtaler og diskussioner i gruppen. 

Da gruppearbejdet er en vigtigt del af forløbet er det vigtigt at alle deltagere gør sig klart aktivt at vil bidrage til at opbygge og skabe tillid i gruppen, således denne bliver en rum for deling af tanker, følelser og ens kreative udfoldelser. Vi er alle forskellige og nogle befinder sig bedre i grupper end andre og derfor har vi et fælles ansvar for at få gruppen til at fungere bedst muligt. Som facilitator har jeg selvfølgelig det overordnede ansvar for at alle kommer til orde og at der er "plads" til alle.


På CreativeClass vil vi bl.a. have fokus på følgende:

 • Arbejde med et kunstnerisk projekt. Vi arbejder og kigger på alle aspekter i at arbejde med kreative projekter, fra oplæg, idefase, inspiration, dødvande over det mere konkrete med selve udførslen og til slut produktion eller slutprodukt.
 • Kreativ og kunstnerisk inspiration - Undervejs kigger vi på andre kunstnere og kreative personer og diskutere deres udtryk, tilgange, metoder. Vi kigger på og diskuterer hinandens kunst og udtryk og deler viden mellem os.
 • Dig - Fordi det handler om dig som menneske og dine værdier og det der betyder noget for dig. Det handler om selvværd fremfor selvtillid. Hvad betyder noget for dig. Hvilke grundværdier er vigtige og hvordan finder du ind til dem og hvordan hænger alt det så sammen med at arbejde med din passion og din kunst. Gennem øvelser,  sparring og coaching arbejder vi med dig og dine værdier. For gennem indsigt skabes klarhed og gennem klarhed opnås en større vished om hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Gennem selvforståelse og indsigt, får du også en langt bedre forståelse og fornemmelse for, hvad der betyder noget for dig som kreativ og kunstner.
 • Hvad betyder det at være kreativ og hvordan arbejder jeg seriøst, fokuseret og målrettet med kreativitet uden at miste kreativiteten og nysgerrigheden. 
 • Er kreativitet noget jeg kan lære og hvordan kan jeg fastholde det over længere tid og et projektforløb. 
 • Og en masse andet...

Kan jeg deltage i CreativeClass?

CreativeClass er for alle, der enten tager eller vil tage deres kreativitet og kunst seriøs og alvorligt. Om du er fotograf, maler, tegner, forfatter, grafiker, keramiker eller noget helt andet betyder mindre. Det væsentligste er at du har valgt at arbejde seriøst med dig selv, sin kunst og kreativitet. 


Er du stadig i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail ole@jauch.dk eller telefon 53541650 og få en snak om, hvordan dit CreativeClass forløb kan sammensættes.

Det praktiske


Undervisningsform:
Undervisningsformen er en blanding af "klasseundervisning", øvelser, arbejde i marken, individuel sparring, gennemgang af billeder og dit projekt samt diskussion om andre kunstnere og kreativitet. Endvidere vil undervisningen være suppleret med forskellige kunstneriske gæster.

Vi mødes en weekend-dag hver måned (typisk en søndag).
Kræves der forberedelse til dagen har du fået besked om dette enten på den forgående mødegang eller i god tid via mail eller Facebook.

Foruden det månedtlige møde, hvor alle mødes, inkludere forløbet 20 individuelle sessioner af en times varighed. Det foregår enten som et onlinemøde, via telefon eller et fysisk møde hos mig i Hillerød. På de individuelle møder, arbejder vi med dig, din kunst og evt. projekt.

Som deltager får du også adgang til en lukket Slack gruppe, hvor vi deler billeder, inspiration og synspunkter undervejs i forløbet.

Tidspunkt og forplejning
Undervisning en weekend-dag (typisk søndag) pr måned fra 9.30 - 16.30. 
(døren er åben og der er kaffe på kanden fra 9.00).

Der vil være friskbagte boller, smør, ost og marmelade
samt kaffe, the og vand.
Du skal selv medbringe frokost (adgang til køleskab).

Undervisningsdage (primært søndage)
År: 2021
Datoer planlægges når der er deltagere til hold

Individuelle møder/sessioner
Jeg indkalder til de individuelle sessioner, der vil ligge 
mellem undervisningsdagene

Økonomi og betaling
16.500,-kr 
(plus moms, hvis du er momsregisreret)
(betaling fordeles med 50% ved tilmelding ,
herefter 25% + 25% fordelt over forløbet)

Betaling til Sydbank
reg nr. 6813 kontonr 1111913
med angivelse af CC-år + navn

I forbindelse med evt. gæstelærere kan der forkomme en separat
betaling til dækning af omkostninger og evt. materialer.
Gæstelærere, der ikke er planlagt som en del af forløbet,
hyres kun ved 100% enighed i gruppen.

Varighed og antal timer.
CreativeClass strækker sig over et år med ca. 70 kursustimer,
fordelt over 10 weekenddage (en dag pr weekend i 10 måneder) samt 20 
individuelle sparringssessioner a 60 min.
Undervisningen udgør i alt ca. 90 timer.

Adresse og transport
Al undervisning foregår, med mindre andet aftales, på Frejasvej 26, 3400 Hillerød

S-tog til Hillerød St. og ca 7-8 min. på cykel eller 25-30 min gang.


Send din ansøgning ved at udfylde nedenstående formular og samtidig send 5 fotos af din kunst til ole@jauch.dk.

De skal være i JPEG format og max 1024 pixels på den lange led og i 72 dpi. Navngiv billeder med dit navn plus et fortløbende nummer.

Du får besked omkring optagelse seneste 2 dage efter ansøgningsfristens udløb eller løbende.

Using Format